Keresztény bizonyságok, életek, történetek

Élj alázatos bölcsességgel az örökéletnek Jézus Krisztus nevében!

 • Blog Stats

  • 52 369 hits
 • Meta

 • 2010. november
  h K s c p s v
  « okt   dec »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Archívum

 • Oldalak

 • Kódexek

  Cornides-kódex (1514–1519). Közzéteszi Bognár András és Levárdy Ferenc. Bp., 1967. (Codices Hungarici 6.) Debreceni Kódex (1519). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 11. Bp.,1882. Érdy-kódex (1526–1527). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 4–5. Bp.,1876. Érsekújvári Kódex (1530–1531). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 9–1 o. Bp.,1888. Kazinczy-kódex (1526–1527 és 1541). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 6. Bp.,1877. Lázár Zelia-kódex (1510–1520). Közzéteszi Katona Lajos. Nyelvemléktár 15. Bp.,1908. Lobkowitz-kódex (1514). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 14. Bp., 1890. Nádor-kódex (1508). Közzéteszi Katona Lajos. Nyelvemléktár 15. Bp.,1908. Peer-kódex (16. sz. eleje). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 2. Bp.,1874. Tihanyi Kódex (1530–1532). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 6. Bp.,1877. Virginia-kódex (16. sz. eleje) Közzéteszi Komáromy Lajos és Király Pál. Nyelvemléktár 3. Bp., 1874.
 • Legutóbbi bejegyzések

 • Népszerű bejegyzések

 • Ószövetség

  Teremtés könyve (Ter) Kivonulás könyve (Kiv) Leviták könyve (Lev) Számok könyve (Szám) Második Törvénykönyv (MTörv) Józsué könyve (Józs) Bírák könyve (Bír) Ruth könyve (Ruth) Sámuel I. könyve (1 Sám) Sámuel II. könyve (2 Sám) Királyok I. könyve (1 Kir) Királyok II. könyve (2 Kir) Krónikák I. könyve (1 Krón) Krónikák II. könyve (2 Krón) Ezdrás könyve (Ezd) Nehemiás könyve (Neh) Tóbiás könyve (Tób) Judit könyve (Jud) Eszter könyve (Esz) Makkabeusok I. könyve (1 Mak) Makkabeusok II. könyve (2 Mak) Jób könyve (Jób) Zsoltárok könyve (Zsolt) Példabeszédek könyve (Péld) Prédikátor könyve (Préd) Énekek éneke (Én) Bölcsesség könyve (Bölcs) Sirák fia könyve (Sir) Ézsaiás könyve (Iz) Jeremiás könyve (Jer) Siralmak könyve (Siral) Báruk könyve (Bár) Ezekiel könyve (Ez) Dániel könyve (Dán) Ozeás könyve (Oz) Joel könyve (Jo) Ámosz könyve (Ám) Abdiás könyve (Abd) Jónás könyve (Jón) Mikeás könyve (Mik) Náhum könyve (Náh) Habakuk könyve (Hab) Szofoniás könyve (Szol) Aggeus könyve (Ag) Zakariás könyve (Zak) Malakiás könyve (Mal)
 • Flickr Photos

 • free counters
 • Újszövetség

  Máté evangéliuma (Mt) Márk evangéliuma (Mk) Lukács evangéliuma (Lk) János evangéliuma (Jn) Apostolok Cselekedetei (ApCsel) Rómaiaknak írt levél (Róm) Korintusiaknak írt I. levél (1 Kor) Korintusiaknak írt II. levél (2 Kor) Galatáknak írt levél (Gal) Efezusiaknak írt levél (Ef) Filippieknek írt levél (Fil) Kolosszeieknek írt levél (Kol) Tesszalonikaiaknak írt I. levél (1 Tesz) Tesszalonikaiaknak írt II. levél (2 Tesz) Timóteusnak írt I. levél (1 Tim) Timóteusnak írt II. levél (2 Tim) Titusznak írt levél (Tit) Filemonnak írt levél (Filem) Zsidóknak írt levél (Isid) Szent Jakab levele (Jak) Szent Péter I. levele (1 Pt) Szent Péter II. levele (2 Pt) Szent János I. levele (1 Jn) Szent János II. levele (2 Jn) Szent János III. levele (3 Jn) Szent Júdás levele (Júd) Jelenések könyve (Jel)

A kísértés

Posted by andrelowoa - november 3, 2010

A kísértéssel a hétköznapi ember nem foglalkozik. Eszébe sem jut, hogy az életének egy-egy percében kísértésbe esik. Ezzel nem szokás foglalkozni. Ha meghallod, hogy kísértés, talán azt válaszolod: „Kit érdekel?”. De annál sokkal fontosabb ez, minthogy egy kézlegyintéssel elintézzük. Ezt komolyan kell venned neked is. Nem szabad, hogy érdektelenül gondolj a kísértésekre. Ezek meghatározzák az életed folyását. Vagy jó, vagy rossz irányba mehetsz tovább.

No, de először nézzük meg, hogy mit is jelent a kísértés mint kifejezés. A kísértést a legegyszerűbben úgy foglalhatjuk össze: bűnre csábítás. A bűn elkövetését megelőző első lépés afelé, hogy valaki vétkezzen. A kísértés – sajnos – hozzátartozik az emberi élethez. Ez volt az első dolog, amit a Sátán tett az Édenkertben. Évát megkísértette az ördög egy kígyó alakjában. A kételkedéssel kísértett: „Csakugyan azt mondta az Isten…?” (1Mózes 3:1). Mennyire megdöbbentő, hogy a huszadik század utolsó évtizedeiben, valamint az új évezredben mennyire általános ez a kérdés az emberekben. A kételkedés a mindennapok része. A médiákban alapvető követelmény, hogy kételkedést támasszanak. Így teljesen összezavarnak minket. A legszomorúbb, hogy ezekre a kérdésekre sokkal később, sok esetben soha nem kapunk őszinte választ. Egyszerűen ki vagyunk téve a média kénye-kedvének.

A kísértéssel kapcsolatban azonnal felvetődik egy alapvető kérdés: „Bűnbe esik-e az, aki kísértésbe kerül?” A nagyon egyértelmű és egyszerű válaszom: „NEM!”. Sok lelkigondozói beszélgetésben kell különbséget tenni egy kísértés és a tényleges bűn elkövetése között. Egy nagyon egyszerű példát szoktam mondani: „Abból még nem származik baj, ha elrepül a fejed felett egy gólya. De az már rajtad áll, hogy fészket rakhat-e rajta.” Így van a bűnnel és a kísértéssel is. A kísértés az, ha „elrepül fejed felett egy gólya”, a bűnt az jelképezi, ha hagyod, hogy „fészket rakjon a fejeden”. Az nem bűn, ha trágár szavakat hallasz egy munkatársadtól, amikor mérges. Az a bűn, amikor te is így reagálsz le egy rossz eseményt.

Jézus is ki volt téve a kísértéseknek, amikor ezen a földön járt. Ő mint Isten Fia sem kerülhette el az ördög ravasz csábításait. Olvassuk el Jézus első megkísértésének történetét a Máté evangéliuma 4. részéből. Ebben a történetben 3 dologgal kísértetett meg. Ezek a kísértések 3 fő laptípusai. Ez a 3 dolog az, amikkel minden embert megkísértett és vissza-visszatérően megkísért az ördög.

Az első az étellel való kísértés. Erre mondhatják az éhezők, hogy mennyire szeretnének „kísértésbe” esni. Bizony az étel kísértése nagyon könnyen megmagyarázható. „Ez hozzátartozik az életemhez. Nem lehet nem enni…” Ez így igaz, de az alapvető igazság az, hogy nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk. Ez nagy különbség. Sok ember nap mint nap megkísértetik a túlzott és szükségtelen ételfogyasztással, és a falánkság bűnébe esik. Minden arra csábít, hogy fogyasszunk valamit, majd olyan reklámokkal bombáznak, amik a fogyókúráról szólnak…

Ezt az első kísértés csoportot nem szabad csak az ételre leegyszerűsíteni. Itt ugyan valóban az ételről van szó, de ne felejtsük el, hogy Jézus azután kísértetett meg az étellel, hogy negyven napig böjtölt a pusztában. Összességében ez a kísértés az összes testi élettel kapcsolatos kísértést jelképezi. Negyven napi böjt után Jézus leginkább enni szeretett volna. Az Ószövetségben Ézsau kiéhezetten érkezett haza és egy tál ételért eladta az elsőszülöttségi jogát (1Mózes 25:29-34). Ézsau megkísértetett az étellel és csapdába esett, mivel eladta az elsőszülöttségi jogát az ikertestvérének Jákobnak. Micsoda esztelenség! Ennyire nem lehetett éhes Ézsau, hogy nem tudott volna várni, amíg az anyja készít neki ételt! De látjuk, hogy ennyire uralta a testi vágya.

Manapság is mennyire a testi vágyak vezetik az embereket! Meglátnak valamit és azonnal elhatalmaskodik rajtuk a birtoklási vágy és addig törekednek, amíg megszerzik. Sok nő a vásárlással kísértetik meg és a telhetetlenség bűnébe esik. Most nem is akarok kitérni a pénz és a szerelmi kísértésekre és bűnökre. Úgyis tudjátok mit mondanék: „..de álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek.” Jakab 4:7.

A második fajta kísértés egy igen alattomos dolog: az Isten kijátszása a hírnév érdekében. Az ördög azzal kísértette meg Jézust, hogy játssza ki az Istent. „Ugorj le a templom tetejéről, az Isten angyalai megőriznek és te híres leszel és követni fog az egész nép.” A hírnévvel való kísértés bizony minden ember számára egy gyenge pont.

Vizsgáld meg az életed! Nem szokott megkísérteni az ördög azzal, hogy játszd ki Istent? Sok kevéssé vallásos zsidó mesteri fokon játssza ki az Isten törvényét. Bizony van miről prédikálni a rabbiknak. De mi keresztények sem vagyunk különbek. Csak egy példára hadd mutassak rá! Mi keresztények nem hazudunk. Különben is meg van írva, hogy a „hazugok nem öröklik az Isten országát.” Nem, mi nem hazudunk. Csak az igazságnak a felét mondjuk el úgy, hogy mi kedvező színben tűnjünk fel.

Az öreg pap azt mondta: „A keresztény sohasem hazudik, csak az igazságnak azt a részét nagyítja fel, ami éppen akkor kedvező és ebből lesz a keresztény hazugság.”

Nem kell nekünk a tiszavirág életű hírnév, nem kell nekünk kijátszani az Isten parancsolatait. Aki nem esik ezekbe a bűnökbe, az Isten folyamatos áldásával számolhat.

A harmadik kísértési forma a pénz, és a hatalom. Ó, Istenem, mennyi ember halt már meg azért, mert a pénz és a hatalom utáni vágy arra csábított egy másik embert, hogy azt megszerezze még olyan áron is, hogy életet oltson ki.

Drága keresztény testvéreim! Könyörgök nektek a Jézus Krisztusra, ne vakítson el benneteket a pénz és a hatalom! A sok pénz is elfogyhat egyszer, a hatalom ma van, holnap elvétetik. A Biblia ezt mondja: „Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” 1Timóteus 6:6-8.

Jézus megkísértésének története után térjünk vissza a Jakab apostol levelében levő igékhez. A 13. vers nagyon egyértelműen tisztázza, hogy Isten nem kísért meg senkit! Mivel a kísértés a bűnre csábítást jelenti, így ezt megtenni Isten számára lehetetlen. Fontos ezt megjegyezni. Te se mondd, hogy az Isten kísértett!

Ezután pedig pontról-pontra leírja a Biblia, ahogy az ember a pokolba juthat. Először jön a kívánságok által gerjesztett kísértés. Az ember enged neki. Meggyökerezik a kívánság és a következő lépés a bűn elkövetése. Majd a bűn kiteljesedik, azaz folytonossá lesz annak elkövetése és végül szellemi halál, pokol lesz a vége. Ilyen könnyű a kárhozatba jutni. Kérlek, gondolkozz most el ezen. Hányszor és hányszor vonzanak, csalogatnak a kívánságok? Hányszor követed el azt a bűnt?

Kérem Istent, hogy adjon segítséget neked, amikor kísértések közé kerülsz. A Szentlélek azért van itt, hogy figyelmeztessen téged a közeledő kísértésre. Ha figyelsz a szavára, akkor nem kerülsz bajba. Eszembe jut drága lelkész nagyapám tanítása. Sokszor elmondott egy történetet. Egyszer egy gazdag ember új kocsist keresett. Hárman jelentkeztek az állásra. próbaképpen azt a feladatot adta nekik, hogy nagy sebességgel hajtsanak el egy szakadék mellett. Az első öt méterre tudott elhajtani a szakadéktól. A második vagy másfél méterre hajtott el. A harmadik pedig olyan távol hajtott, ahogy tudott. A földesúr a harmadik kocsist választotta.

Így kell tennünk nekünk is. Olyan messzire kell elkerülnünk a bűnt, a bajt, amennyire csak tudjuk. A Károli fordítású Bibliában ezt olvassuk: „Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.” Zsoltárok könyve 37:15.

László tiszteletes

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: