Keresztény bizonyságok, életek, történetek

Élj alázatos bölcsességgel az örökéletnek Jézus Krisztus nevében!

 • Blog Stats

  • 52 598 hits
 • Meta

 • 2009. július
  h K s c p s v
  « jún   jan »
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Archívum

 • Oldalak

 • Kódexek

  Cornides-kódex (1514–1519). Közzéteszi Bognár András és Levárdy Ferenc. Bp., 1967. (Codices Hungarici 6.) Debreceni Kódex (1519). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 11. Bp.,1882. Érdy-kódex (1526–1527). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 4–5. Bp.,1876. Érsekújvári Kódex (1530–1531). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 9–1 o. Bp.,1888. Kazinczy-kódex (1526–1527 és 1541). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 6. Bp.,1877. Lázár Zelia-kódex (1510–1520). Közzéteszi Katona Lajos. Nyelvemléktár 15. Bp.,1908. Lobkowitz-kódex (1514). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 14. Bp., 1890. Nádor-kódex (1508). Közzéteszi Katona Lajos. Nyelvemléktár 15. Bp.,1908. Peer-kódex (16. sz. eleje). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 2. Bp.,1874. Tihanyi Kódex (1530–1532). Közzéteszi Volf György. Nyelvemléktár 6. Bp.,1877. Virginia-kódex (16. sz. eleje) Közzéteszi Komáromy Lajos és Király Pál. Nyelvemléktár 3. Bp., 1874.
 • Legutóbbi bejegyzések

 • Népszerű bejegyzések

 • Ószövetség

  Teremtés könyve (Ter) Kivonulás könyve (Kiv) Leviták könyve (Lev) Számok könyve (Szám) Második Törvénykönyv (MTörv) Józsué könyve (Józs) Bírák könyve (Bír) Ruth könyve (Ruth) Sámuel I. könyve (1 Sám) Sámuel II. könyve (2 Sám) Királyok I. könyve (1 Kir) Királyok II. könyve (2 Kir) Krónikák I. könyve (1 Krón) Krónikák II. könyve (2 Krón) Ezdrás könyve (Ezd) Nehemiás könyve (Neh) Tóbiás könyve (Tób) Judit könyve (Jud) Eszter könyve (Esz) Makkabeusok I. könyve (1 Mak) Makkabeusok II. könyve (2 Mak) Jób könyve (Jób) Zsoltárok könyve (Zsolt) Példabeszédek könyve (Péld) Prédikátor könyve (Préd) Énekek éneke (Én) Bölcsesség könyve (Bölcs) Sirák fia könyve (Sir) Ézsaiás könyve (Iz) Jeremiás könyve (Jer) Siralmak könyve (Siral) Báruk könyve (Bár) Ezekiel könyve (Ez) Dániel könyve (Dán) Ozeás könyve (Oz) Joel könyve (Jo) Ámosz könyve (Ám) Abdiás könyve (Abd) Jónás könyve (Jón) Mikeás könyve (Mik) Náhum könyve (Náh) Habakuk könyve (Hab) Szofoniás könyve (Szol) Aggeus könyve (Ag) Zakariás könyve (Zak) Malakiás könyve (Mal)
 • Flickr Photos

 • free counters
 • Újszövetség

  Máté evangéliuma (Mt) Márk evangéliuma (Mk) Lukács evangéliuma (Lk) János evangéliuma (Jn) Apostolok Cselekedetei (ApCsel) Rómaiaknak írt levél (Róm) Korintusiaknak írt I. levél (1 Kor) Korintusiaknak írt II. levél (2 Kor) Galatáknak írt levél (Gal) Efezusiaknak írt levél (Ef) Filippieknek írt levél (Fil) Kolosszeieknek írt levél (Kol) Tesszalonikaiaknak írt I. levél (1 Tesz) Tesszalonikaiaknak írt II. levél (2 Tesz) Timóteusnak írt I. levél (1 Tim) Timóteusnak írt II. levél (2 Tim) Titusznak írt levél (Tit) Filemonnak írt levél (Filem) Zsidóknak írt levél (Isid) Szent Jakab levele (Jak) Szent Péter I. levele (1 Pt) Szent Péter II. levele (2 Pt) Szent János I. levele (1 Jn) Szent János II. levele (2 Jn) Szent János III. levele (3 Jn) Szent Júdás levele (Júd) Jelenések könyve (Jel)

Archive for 2009. július

“Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” (Jn 13,34)

Posted by andrelowoa - július 21, 2009

1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! 2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mk 12,30-31) 1. Boldogok a lelki szegények,mert övék a mennyek országa. 2. Boldogok a szelidek,mert ők bírják a földet. 3. Boldogok, akik sírnak,mert ők megvigasztaltatnak. 4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők kielégíttetnek. 5. Boldogok az irgalmasok,mert ők irgalmasságot nyernek. 6. Boldogok a tisztaszívűek,mert ők meglátják az Istent. 7. Boldogok a békességesek,mert ők Isten fiainak hívatnak. 8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért,mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,1-10.)

„Uram, megteszem. Nem érdekel, mit mond a sátán. Nem érdekel, mit mondanak mások. Tudom, hogy olyan jó terveid vannak az életemre nézve, amiket az értelmem fel sem tud fogni – olyan dolgok, amelyek afölött vannak, mint amit kérnék, vagy el tudnék képzelni. És a Szellemben való ima által meghallom ezeket.”

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Aggodalmaskodás

Posted by andrelowoa - július 21, 2009

Az aggodalmaskodás és a gond meghátrál a hit elől és egy jobb, magasabbrendű gond lép helyükbe: Isten országa keresésének a gondja. Arra legyen tehát gondunk, hogy Isten gyermekei és országának polgárai legyünk és maradjunk. A földi gondokkal semmiféle célt nem érünk el, azok csak gyengítenek minket. Ha az örök üdvösség gondja foglalkoztat bennünket, akkor egészen biztosan el is nyerjük azt. – Amikor az Urat befogadjuk és otthonossá válunk az ő országában, akkor a látható dolgok messzebbre kerülnek tőlünk, idegenné válnak számunkra. Azokat a javakat tekintjük tulajdonunknak, amikben isten Jézus Krisztus által részesít minket. Így leszünk Isten szemében rendkívül drágák mint az ő kiválasztottai és szerettei, akikre a legkisebb dologban is gondja van. Ő már a legnagyobbat nekünk adta: önmagát, s így a kisebbeket is megadja nekünk és keresztülvezet minket ezen a földi életen. Addig tart itt minket, amíg azt bölcsessége jónak találja. Az emberek rendszerint fordított irányból közelítik meg a kérdést. Inkább csak a mellékes dolgok miatt aggodalmaskodnak és a legfőbb dolgokkal nem törődnek. Keressük tehát először Isten országát és akkor: a többi dolgok ráadásul adatnak nektek.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Mennyei Atya népe

Posted by andrelowoa - július 21, 2009

Aki Isten népéhez tartozik, az nincs megkímélve kellemetlenségektől, támadásoktól és tusakodásoktól. Ellenkezőleg, olyan, mintha ellenséges sereg venné körül. „Sokat szorongattak engem ifjúságom óta, szántók szántottak hátamon” – így kiált a zsoltáríró népe nevében (Zsolt 129, 2-3). Isten gyermekeinek az Újszövetség szerint is előbb sok nyomorúságon kell keresztülmenniök. De Megváltójuk erős, ezért nem lehet őket felszámolni. „Mindenütt nyomorgatnak minket, de el nem nyomhatnak; kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk; üldöznek, de Isten nem hagy el; tipornak, de el nem veszünk; mindenkor halálra adatunk Jézusért…” (2 Kor 4, 8-11). S ha egyszer el is alusznak, dicsőséges új életre támadnak majd fel. – Isten gyermekeit tehát nem kell sajnálni. Minden tusakodás és szorongás csak arra szolgál, hogy Urunk győzelmes ereje nyilvánvalóvá legyen. Mindabban, amit olyan nehéznek találunk, mégis diadalmaskodunk az által, aki minket szeretett. Aki állandóan csak a saját sorsa felett kesereg, egészen bizonyos, hogy még nem Isten gyermeke. Félre tehát minden jajgatással, panasszal! Méltatlan magatartás ez olyan emberek részéről, akiknek ilyen hatalmas segítőjük van. „Az Úr az én segítségem, nem félek. Ember mit árthat nekem?”

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Jézus Krisztus megsegít

Posted by andrelowoa - július 21, 2009

Amikor például az ördög azt mondja neked, hogy csak egy bűnös vagy, és Isten nem akar a problémáiddal foglalkozni, tudni fogod, hogy hazudik. Bátran válaszolsz neki, és azt tudod mondani: „Bűnös voltam, de hála Istennek, most az Ő igazsága vagyok a Krisztus Jézusban. Feltámasztattam, és Vele együtt ülök a mennyekben. Most Őbenne vagyok, és te nem érinthetsz engem!” Légy felkészült, amikor a sátán legközelebb kétséget, hitetlenséget, kárhoztatást hoz. Légy kész arra, hogy visszavágj neki azokkal az igékkel, amelyek kijelentik, ki vagy Jézusban. Ha igazán megérted, hogy Őbenne vagy, biztosan győzedelmeskedsz!

Az Úr akár nagy előnyt is adhat az ellenségnek, mégis legyőzi azt. Ha hiszünk, akkor Isten velünk van, és mit számít akkor az emberek sokasága? Egyetlen terelőkutya ezernyi juhot elhajt maga előtt. Testvérem, ha az Úr küld téged, ereje el is fogja végezni isteni elhatározását. Ezért támaszkodj az ígéretre, és légy bátor!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Biblia

Posted by andrelowoa - július 21, 2009

Először is ha emberien gondolkozunk akkor nem érthetjük meg, mit akar mondani számunkra a Biblia. Másrészt nagyon alaposan meg kell kérdeznünk a hangot a lelkünk mélyén, hogy mi a tényleges igazság, mivel oda be van írva, s ha rátalálunk akkor alaposan el kell gondolkodnunk rajta. Ez a legnehezebb, de van segítségünk hozzá, aki érettünk emberré lett, eljött közénk kisgyermekként, elment közülünk megváltóként, s visszatér hamarosan, de előtte még lesz egy nagy figyelmeztetés, ami után már csak jók és rosszak lesznek az emberek. Minden élőnek dönteni kell, vagy ellene, vagy mellette, majd hogy ezt soha ne lehessen letagadni az idők végezetéig fent lesz, hogy mindenkinek még módja legyen az igaz utat választani, s ebben az útban megerősödni. Ez az út keskeny és szűk, de amit megígért nekünk az Atya a Fiú által, azért semmi sem fog nehéznek tűnni, mert ha nehéznek tűnik akkor nincsen meg bennünk az igazság iránti vágy, amely lényegében a SZERETET. Ezt a szeretetet emberi ésszel nehéz felfogni, de még megérteni is nehéz, ha magunk akarjuk elérni. Szinte mindenkor kérnünk kell a vezetést az ENGEDELMESSÉG útján. Nehéz, de Mi ha tényleg oda akarunk tartozni, akkor számunkra nem lehetetlen.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

HAMAROSAN A NAGY FIGYELMEZTETÉS

Posted by andrelowoa - július 21, 2009

HAMAROSAN A NAGY FIGYELMEZTETÉS, én már nagyon örülök neki, de még sokat kell megtennem lelkem, s általam vezetettek üdvéért.

Az ŐSZINTE ALÁZATOS LELKI IMA a legnagyobb fegyver, aki hall, aki lát, az már tudja ezt, ezért ha mindenki ezen gondolatokat megfontolná, igaz hitben cselekedvén járna közelebb kerülne az Úthoz, az IGAZSÁGhoz, és az ÉLEThez.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Magyar Hazánk érdekében

Posted by andrelowoa - július 21, 2009

Felelős Szakembereket, nem felelőtlen szakbarbárokat,
Kíváló Szakembereket, nem söpredék pártkatonákat!
Magyar Nemzetért tevő Szakembereket, nem magyarság ellen tevő HAZUGSÁGGYÁR alkalmazottakat!

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen”

Gróf Széchenyi István

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Soha ennyi madárfaj nem volt még veszélyben

Posted by andrelowoa - július 21, 2009

A Vörös Lista kategóriái

* Kipusztult (Extinct) – már az utolsó ismert példánya is elpusztult
* Vadon kipusztult (Extinct int the wild) – a fajnak csak emberek által tartott, mesterségesen, fogságban vagy termesztésben élő egyedei léteznek
* Súlyosan veszélyeztetett (Critically Endangered) – a kipusztulás közvetlen közelébe került, kihalófélben lévő fajok
* Veszélyeztetett (Endangered) – fajok, amelyeket a jelenlegi tendenciák mellett természetes környezetükben már a közeli jövőben biztosan a kihalás veszélye fog fenyegetni
* Sebezhető (Vulnerable) – fajok, amelyek a jelenlegi tendenciák mellett természetes környezetükben előreláthatólag a kihalás szélére fognak kerülni
* Mérsékelten veszélyeztetett (Near Threatened) – potenciálisan veszélyeztetett fajok, amelyeket jelenleg nem fenyeget a kihalás veszélye, de védelem nélkül előreláthatólag a veszélyeztetett fajok közé kerülnek
* Nem veszélyeztetett (Least Concern) – elterjedt fajok, amelyeket jelenleg nem fenyeget a kihalás veszélye
* Adathiányos (Data Deficient) – fajok, amelyekről nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat

A Vörös Listán nem szereplő fajok

* Fosszilis (Fossil) – főleg megkövült maradványokból ismert élőlények. Általában a 10 ezer évnél régebben kihalt fajok
* Régen kihalt (Prehistoric) – a 16. század előtt kihalt fajok
* Közönséges (Secure) vagy háziasított (Domesticated) fajok

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Maga a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. (Róma 8, 16)

Posted by andrelowoa - július 21, 2009

Abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztust az életed urává fogadtad, megszabadultál a sátán uralma alól. Meg lettél váltva az átoktól. Nem mondtam, hogy az átok eltűnt. Továbbra is létezik! Láthatod mindenhol, ha körülnézel. Most azonban van választásod. Hatalmad van fölötte Jézus nevében, ezért ellen tudsz állni neki. Isten mindent megtett, amit a szeretet tud tenni. Elküldte Jézust, hogy megváltson az átoktól. A többi rajtad áll. Most birtokba kell venned, ami már a tiéd.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

A NAGY FIGYELMEZTETÉS

Posted by andrelowoa - július 21, 2009

Rövid összefoglaló arról, amit a látnokok “nagy figyelmeztetésnek” neveznek.

IX. Piusz pápa is megjövendölte, hogy az Egyház szörnyű megpróbáltatásai után, amikor a démoni erők egy évszázadon át egyenesen az egyház kapuit ostromolják, “nagy jel adatik a világ számára, amely félelemmel vegyes tisztelettel tölti majd el a világot”.
A garabandáli látnokoknak a Kármelhegyi Boldogasszony megmutatta ezt a nagy jelet, mely azóta a jelenésekről szóló szakirodalomban és a hívek között is nagy figyelmeztetés néven vált közismertté.

A garabandáli látnokok szerint a nagy figyelmeztetés egy lelki élmény lesz:

– amelyet az egész emberiség minden tagja ugyanabban az időpontban él majd át;

– egy égi fényjelenséggel fog kezdődni, mely jelenséget minden ember látni fog;

– mindenki úgy fogja érezni, hogy ez az égi fény belé hatol;

– ettől a pillanattól kezdve mindenki csak a saját lelkével, illetve lelkiismeretével lesz elfoglalva,

– megszűnik a külvilággal való érintkezésünk,

– úgy fogjuk érezni, mintha az életünk vége közeledne,

– az egész hasonlatos lesz az úgynevezett halálközeli élményhez;

– szembesülni fogunk saját lelkiismeretünkkel,

– és látni fogjuk mindazokat a bűneinket, amelyeket életünk során elkövettünk,

– valamint mindazokat a jócselekedeteket, amelyeket nem tettünk meg, s mindezeknek a következményeit;

– ebben a pillanatban minden ember tudni fogja, hogy ezt az élményt Isten idézte elő a lelkekben;

– minden egyes ember tudni fogja, hogy csak egyetlen igaz Isten van, és hogy csak az Ő törvényei szerint szabad élni;

– ez a lelki élmény ítéletszerű lesz ugyan, de nem ítélet lesz;

– minden bűnünket úgy fogjuk látni, mintha Krisztust Magát kínoznánk velük,

– illetve látni fogjuk, milyen valóságos kínokat és szenvedéseket okozunk Krisztusnak bűneinkkel;

– ezen lelki élmény alól senki sem lesz képes kivonni magát,

– akaratától függetlenül minden egyes akkor élő ember át fogja élni,

– mindannyiunknak szörnyű élmény lesz szembesülni bűnös voltunkkal,

– sokan nem fogják túlélni, szörnyethalnak, látván a borzalmakat, amelyeket bűneikkel okoztak;

– az egész élmény mindössze néhány percig fog tartani.

Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, minden ember által alkotott gépezetnek meg kell állnia a Földön, hiszen a gépezetek kezelői is ezzel az élményükkel lesznek elfoglalva.

Istennek a nagy figyelmeztetéssel az a célja, hogy rádöbbentse az emberiséget arra, hogy bűnös életet él, s ezáltal saját vesztébe rohan, de megmutatja azt is, hogy az örök élet elnyerésének egyetlen járható útja a megtérés, és fiának, Jézus Krisztus Urunknak a követése.

A nagy figyelmeztetés Isten utolsó előtti nagy figyelmeztetése az emberiség megtérésére a Föld megtisztulása előtt.Ennek hatása azonban még mindig nem lesz elégséges,sokan még ennek az élménynek sem fognak hinni. A tömegtájékoztatási eszközökön keresztül a sátán erői “tudományos” magyarázatokkal fogják ellátni az embereket, igyekezvén meggyőzni őket arról, hogy ez a nagy figyelmeztetés nem Isten műve volt. Ezért sokan a sátán erőinek fognak majd hinni,és folytatni fogják bűnös életüket.

Ezért Isten a nagy figyelmeztetés után még egy nagy csodajelet is adni fog az emberiségnek, amelyre már nem lehet majd semmilyen tudományos magyarázattal szolgálni. Ez a csoda (többek között) Garabandálban lesz látható a nagy figyelmeztetéstől számított tizenkét hónapon belül.

Ha az emberiség ezután sem fordul vissza Istenhez, akkor következik az ítélet…

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »